جدول مشخصات فنی
کابین پاشش پودری(Spray booths)
قطعات آماده شده جهت رنگ آمیزی  به کابین پاشش رنگ پودری به صورت دستی یا اتوماتیک انتقال می یابد.
در کابین پاشش رنگ پودری فضای مناسب جهت پاشش رنگ بر روی قطعه و یا گردش در  نظر گرفته می شود.
کابین پاشش دارای دهنه های ورودی و خروجی ،دهنه ی پاشش رنگ به صورت دستی و یا اتوماتیک،سیستم روشنایی و دارای لوله های اتصال به سایکلون جهت بازیافت رنگ می باشد.طراحی و ساخت کابین پاشش کاملا بر اساس شکل و ابعاد و نوع پاشش دستی و اتوماتیک و شرایط لازم جهت بازیافت رنگ پودری انجام می گیرد.